MagicNova 3.0

(Digitalt och IRL)

MagicNova 3.0 är ett individuellt ledarprogram för dig som vill komma ner på djupet och få nya rutiner och beteenden att bli en självklar del av din vardag, både professionellt och på det personliga planet . Med hjälp av olika metoder och praktiska övningar arbetar vi oss igenom olika teman med fokus på tillit, tålamod och transparens. På den här nivån är IDI Profiling en av grundstenarna. Utöver resultatet från din IDI ingår även återkommande trepartssamtal med medarbetare, kollegor och chef. Upplägget sträcker sig över 9 månader där både digitala träffar och fysiska möten ingår.

Exempel på teman
STEG 1

Walk-and-talk 
Utifrån och In (IDI Profiling)
Att hålla över tid 
Nuläge
Hej tillit 
Feed forward (Trepartssamtal)
Våga visa 
Stjärnor och en önskan (Trepartssamtal)
Verktygslåda
I mitt huvud 

STEG 2

Walk-and-talk
Feed forward  (Trepartssamtal)
Nuläge 
Stjärnor och en önskan  (Trepartssamtal)
Mod att tåla  
Reflektion 

Ja, jag vill veta mer!

 
LEDARPROGRAM I TRE NIVÅER