IDI Profiling

Insikter om hur din omgivning uppfattar dig ger nycklar för att utveckla både dig själv och den grupp eller organisation du är verksam inom.

IDI Profiling är ett digitalt verktyg som ger dig insikt om hur du upplevs av din omgivning i en viss roll.

Du väljer ut vilka personer du vill ha input ifrån och svara själv på samma frågor. Tillsammans går vi igenom resultatet och ser på vilket sätt det kan användas för att förbättra ditt samspel med omgivningen. Läs mer om IDI Profiling här

Ja, jag vill veta mer!

ledarprogram  i tre nivåer