MagicNova 2.0

(Digitalt och IRL)

MagicNova 2.0 är ett individuellt ledarprogram för dig som vill fylla på både energin och verktygslådan i ditt ledarskap. Med hjälp av olika metoder och praktiska övningar arbetar vi oss igenom olika teman med fokus på tillit, tålamod och transparens. I upplägget ingår även en genomgång av IDI Profiling. Utöver ditt resultat av den analysen är trepartssamtal med medarbetare och chef en del av programmet. Upplägget sträcker sig över 6 månader där både digitala träffar och fysiska möten ingår.

Exempel på teman

Walk-and-talk 
Utifrån och In (IDI Profiling)

Att hålla över tid 

Nuläge 

Hej tillit 

Feed forward (Trepartssamtal)

Våga visa  

Reflektion 

Ja, jag vill veta mer!


ledarprogram i tre nivåer