MagicNova 1.0

MagicNova 1.0 är ett individuellt ledarprogram för dig som vill ha konkret stöttning i din roll som chef. Utöver arbetet med övningar kopplade till tillit, tålamod och transparens har vi fokus på ditt nuläge. Det som är på agendan tar vi upp för reflektion och hittar vägar framåt. Här mixar vi det vardagliga ledarskapet med att fylla på både energin och verktygslådan framåt. Upplägget sträcker sig över 3 månader och sker digitalt.

Exempel på teman

Nuläge
Att hålla över tid

Hej tillit 

Våga visa 

Reflektion

Ja, jag vill veta mer!


ledarprogram i tre nivåer