Superskills at work

För arbetsgivare som vill öka mångfalden och innovationskraften i företaget

MagicNova i korthet

MagicNova är ett digitalt handledarstöd för arbetsgivare som vill ha verktyg för att kunna anställa medarbetare som långsiktigt bidrar till företagets mångfald och innovationskraft.

Smartphone och laptop på ett bord.

MagicNova på 90 sekunder

Det digitala handledarstödet

Kugghjul vid smartphone. Ikon.

Kartläggning

Inför jobbstart går ni igenom medarbetarens styrkor och stödbehov och planerar för anpassningar.

Kartnål på karta. Ikon.

Målsättning

Tillsammans med medarbetaren sätter du tydliga mål som ni båda kan följa upp och utvärdera kontinuerligt.

Check på smartphone. Ikon.

Att-göra-lista

Både du och medarbetaren kan planera, stämma av och se vilka uppgifter som är utförda.

Hjärta i smartphone. Ikon.

Uppföljning

Medarbetaren skattar sitt mående löpande och det blir ett underlag för er dialog om anpassningar.

Jag vill veta mer om MagicNova!

Upplev vardagen som intryckskänslig

Få inblick i varför somliga med autism, adhd och andra kognitiva funktionsvariationer kan behöva anpassningar på arbetsplatsen.