MagicNova – ett ledarprogram för dig som
vill utvecklas med fokus på tillit, tålamod och transparens!

Allt hänger ihop

Kanske är du en av de chefer och ledare som har tankar och idéer om att du vill ha förändring.
Men det stannar där.

MagicNova är ett ledarprogram för dig som vill att det ska hända.
På riktigt.

Vad vill just du utveckla?

MagicNova "Bliss"

I rollen som chef och ledare behöver du regelbundet fylla på din egen energi för att kunna motivera och leda andra.


I MagicNova "Bliss"  går vi igenom ditt nuläge och hittar nycklar framåt. Vi lägger upp en tydlig plan för hur du skapar utrymme för förändring i vardagen. 
 Ja, jag vill veta mer!

Vad vill du utveckla? 

Tillit, tålamod och transparens är viktiga utgångspunkter för en ledare av idag som ska balansera medarbetare från olika generationer, en hög förändringstakt och skapa förutsättningar för en hållbar organisationskultur.   

I MagicNovas ledarprogram arbetar vi strukturerat med teman som på olika sätt utmanar och utvecklar dig.  Både i din professionella roll och på det personliga planet. För allt hänger ihop.

Beroende på vilken nivå du väljer kommer även kollegor och medarbetare att vara involverade i din process. Detta för att du ska få värdefulla insikter och perspektiv på hur du uppfattas av din omgivning.  

Läs mer om våra ledarprogram här

Hanna Clerkestam
Ekonom/Rådgivare/Facilitator

E-mail: hanna@magicnova.se

Utbildad ekonom vid Uppsala Universitet med erfarenhet av operativa chefsbefattningar samt rollen som VD i privata sektorn. Hanna har arbetat i mindre entreprenörsföretag, i mellanstora bolag och inom en global fransk koncern med ansvar för personal, resultat, marknad och affärsutveckling. Som företagare arbetar hon med klienter i ledande befattningar med fokus på utveckling, både i den professionella rollen och på det personliga planet. För allt hänger ihop.