Superskills at work

MagicNova i korthet

MagicNova är en teknisk plattform som ger struktur åt personer med behov av extra stöd på arbetsplatsen. Det kan vara medarbetare som har begränsad erfarenhet, är språksvaga eller har en diagnos så som adhd eller autism. 

Smartphone och laptop på ett bord.

MagicNova på 90 sekunder

Ett digitalt handledarstöd för arbetsgivare

Kugghjul vid smartphone. Ikon.

Kartläggning

Inför jobbstart går ni igenom medarbetarens styrkor, stödbehov och planerar för anpassningar.

Kartnål på karta. Ikon.

Målsättning

Tillsammans sätter ni tydliga mål som kan följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Check på smartphone. Ikon.

Att-göra-lista

Det praktiska arbetet planeras och båda parter kan enkelt följa processen och se status.

Hjärta i smartphone. Ikon.

Uppföljning

Medarbetaren skattar sitt mående löpande vilket blir ett underlag för en dialog om fokus framåt.

Jag vill veta mer om MagicNova!